Skip to main content Skip to search

Dla Firm

W ramach naszego abonamentu dla przedsiębiorstw oferujemy:

 • doradztwo finansowe i podatkowe
 • pomoc w rozpoczęciu działalności (wyborze formy prawnej, rejestracji firmy w urzędach)
 • prowadzenie pełnej księgowości
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przesyłanie ich do urzędu skarbowego (podatek obroty VAT/BTW oraz dochodowy, deklaracja IB/VPB)
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych oraz prawnych
 • zamkniecie roku przedsiębiorstwa pod względem podatkowym i rachunkowym, sporządzenie bilansu, rachunku zysku i strat
 • pomoc w wyborze ubezpieczeń firmowych (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, na wypadek niezdolności do pracy, na pokrycie kosztów prawnych w przypadku sporów)
 • opieka nad korespondencją firmową
 • monitorowanie stanu finansowego firmy
 • pomoc w uzyskaniu kredytu bądź leasingu
 • uczestnictwo w spotkaniach informacyjno-networkingowych organizowanych przez AMS SERVICE