Koszty kształcenia i szkolenia

jakie-koszty-mozna-odliczyc-z-podatku-w-holandii

Rozwój ma duże znaczenie również dla Ciebie, jako przedsiębiorcy. Jednym ze sposobów na dalszy rozwój jest kształcenie. Istnieją również zawody, w których niektóre szkolenia lub kursy są obowiązkowe. Czy koszty, które w związku z tym ponosisz, można po prostu odliczyć od zysku z Twojej firmy?

Rozwój przedsiębiorcy

Jako przedsiębiorca jesteś odpowiedzialny za swój rozwój. Ale chcesz także aktualizować swoją bieżącą wiedzę. Dlatego, podobnie jak wielu przedsiębiorców, prawdopodobnie będziesz uczestniczył w szkoleniu, kursie, seminarium lub warsztacie. Warto wiedzieć, co możesz zrobić z tymi kosztami.

Koszty do odliczenia

Zasadniczo, gdy ponosisz koszty związane z działalnością firmy, koszty te można odliczyć od podatku. Czy robisz kurs, aby zapewnić sobie lepsze wyniki w swojej dziedzinie pracy? Wówczas koszty te można odliczyć.

Urząd Skarbowy stosuje zasadę, że szkolenie musi mieć na celu poszerzenie wiedzy potrzebnej do wykonywania pracy. Urząd przyjrzy się głównie motywom, temu, w jakim celu poniosłeś koszty. Jeżeli jasne jest, że poniosłeś koszty, mając na uwadze interesy swoich firm, koszty te zostaną zaakceptowane.

Uwaga: jeśli koszty są sklasyfikowane jako biznesowe, możesz również policzyć godziny przeznaczone na szkolenie według kryterium godzinowego.

Przykład

Przykład: jesteś masażystą sportowym i chcesz korzystać z mediów społecznościowych w celu spopularyzowania swojej działalności. Kurs, który zrobisz, by się tego nauczyć, jest odliczany od podatku.

Jeśli następnie jako masażysta sportowy zrobisz kurs projektowania odzieży, kosztów tego kursu nie można odliczyć. Koszty te można jednak odliczyć w prywatnej części zeznania podatkowego, o ile przekraczają próg € 250.

Kongresy, seminaria i wyjazdy w celu nauki

W przypadku konferencji, seminariów i podróży w celu nauki, często wyjazd ma też charakter prywatny, taki jak zakwaterowanie i wyżywienie. Ponieważ na wielu konferencjach jedzenie i / lub zakwaterowanie obliczane są w łącznej cenie, koszty te dzielą się w organach podatkowych na odrębną kategorię, którą należy wziąć pod uwagę przy wypełnianiu zeznania podatkowego lub deklaracji podatku dochodowego od spółek/osób prawnych (w zależności od struktury przedsiębiorstwa).

Wynika to z faktu, że można odliczyć te koszty, jeżeli przekroczą próg € 4500. Możesz także odliczyć 80% tych kosztów. W zależności od wysokości kosztów jedno z dwóch obliczeń może być atrakcyjniejsze.

Przykładowe obliczenia

Poniesiesz koszty trzydniowej konferencji w wysokości € 6000.

Próg mający zastosowanie: € 6 000 – € 4 500 = € 1 500

Zastosowanie wyliczenia na podstawie 80%: € 6000 * 80% = € 4 800 do odliczenia

Dlatego w tym przykładzie korzystniej jest wybrać wyliczenie na podstawie 80%.

Koszty ze względu na pracowników

Jako przedsiębiorca możesz oczywiście zaoferować również swoim pracownikom kształcenie i szkolenie. Opracuj z wyprzedzeniem jasny plan działania z pracownikiem w kwestii, abyś wiedział, jakie zyski zapewni szkolenie firmie.

Ogólnie można powiedzieć, że koszty szkolenia pracowników szybko się zwracają, ponieważ mają oni więcej wiedzy, pracują wydajniej lub wnoszą do firmy swoją innowację i motywację.

Ustal jasno ze swoim pracownikiem sprawę kosztów kształcenia, które płacisz za niego. Należy również wyraźnie ustalić, w jaki sposób obchodzisz się z inwestycją czasu pracownika: czy jest to w całości na jego konto, czy też chcesz partycypować w kosztach? Dlatego upewnij się, że wyraźnie zapisałeś te ustalenia w umowie dotyczącej kształcenia.

Pod pewnymi warunkami możliwe jest nawet ubieganie się o dotację jako pracodawca w przypadku kształcenia zawodowego. W takim przypadku dotyczy to praktyk zawodowych w szkołach lub firmach.

Pytania?

Czy masz pytania dotyczące kosztów kształcenia, Twojego lub jednego z pracowników? A może pytania dotyczące dotacji na praktyki zawodowe? Lub pytania na temat aspektów podatkowych czy sporządzenia umowy o kształcenie z pracownikiem?

Scroll to Top

Dołącz do newslettera

W prezencie wzór rocznego budżetu