Ubieganie się oo kredyt biznesowy. Jak zdobyć finansowanie z banku?

Prędzej czy później możesz potrzebować dodatkowego kapitału dla swojej firmy. Często wybieraną opcją jest zaciągnięcie w banku kredytu biznesowego. Na przykład, aby rozwinąć firmę, zatrudnić dodatkowy personel lub kupić drogie maszyny.

Jak dobrze przygotować wniosek o kredyt biznesowy?
Warto najpierw zadać sobie szereg pytań:

Kwota kredytu?
Ubieganie się o finansowanie zaczyna się od pytania: dokładnie ile pieniędzy chcesz pożyczyć? Może wydawać się to oczywiste, ale czy naprawdę tak jest? Możesz potrzebować pożyczki na inwestycję, którą możesz częściowo sfinansować własnym kapitałem biznesowym.
Ponadto pożyczka oczywiście nigdy nie jest darmowa: płacisz odsetki od kwoty pożyczki. Zastanów się więc dokładnie nad kwotą, którą chcesz pożyczyć od banku. Im wyższa kwota pożyczki, tym większa presja finansowa na Twoją firmę.
Przyjrzyj się również obrotom Twojej firmy: musisz udźwignąć dodatkowe obciążenie finansowe.
Wskazówka: aby określić kwotę pożyczki, możesz przyjąć miesięczny obrót swojej firmy jako maksymalną kwotę pożyczki.

Czas trwania?
Co najmniej równie ważny jest termin trwania kredytu biznesowego. Jak myślisz, ile czasu zajmie spłata kredytu? Inwestując w aktywa biznesowe, można rozważyć zrównanie okresu kredytowania z okresem amortyzacji. W przypadku inwestycji w maszyny, samochody i remonty zwykle w księgach utrzymywany jest okres amortyzacji wynoszący 5 lat.

Cel pożyczki?
To, co również z pewnością zwiększa szansę, to spisanie jasnego celu kredytowego. Opisz dokładnie, jak Twoja firma planuje wykorzystać kwotę pożyczki. Im bardziej szczegółowy cel finansowania, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie on skuteczny.

Ubieganie się o pożyczkę dla firm: jakich dokumentów potrzebujesz?

 1. Dane roczne
  Przede wszystkim bank ocenia dane roczne (np. za ostatnie 2 lata) Twojej firmy. Te liczby dają globalny obraz tego, jak Twoja firma radzi sobie finansowo. Korzystasz z zestawienia rocznego.
  Wszystkie aspekty finansowe, które mówią coś o kondycji i zdolnościach do spłaty Twojej firmy. Na przykład stosunek kapitału własnego do kapitału dłużnego (współczynnik wypłacalności). Masz już inne pożyczki i czy kapitał pożyczki w bilansie jest stosunkowo wysoki? Wtedy zmniejsza się szansa, że ​​Twoja pożyczka zostanie zatwierdzona. Albo bank zażąda wyższego oprocentowania w ostatecznej propozycji kredytu. I odwrotnie, mniejsze ryzyko dla banku może prowadzić do niższej stopy procentowej. Standard, który banki stosują w tym zakresie, różni się w zależności od rodzaju firmy i branży.
 2. Przegląd uznań i obciążeń oraz wyciąg z konta firmowego
  Ponadto bank chce również zobaczyć przegląd uznań i obciążeń z kont firmowych. W ten sposób finansista może sprawdzić, jakie przychody i wydatki poniosła Twoja firma w minionym okresie.
 3. Oferta cenowa (tylko przy zakupie maszyn lub zapasów)
  Szukasz kredytu na zakup maszyn lub nowego inwentarza? Powinieneś poprosić o wycenę i pokazać ją bankowi.
 4. Dodatkowe dokumenty.
  W zależności od kwoty kredytu, firmy i celu kredytu bank może poprosić o dodatkowe dokumenty.

Ubieganie się o pożyczkę na firmę.
Gdy bank otrzyma wszystkie elementy, zaczną dla ciebie pracować. Oprócz dokumentów, które sam dostarczysz, bank skonsultuje się również ze źródłami publicznymi, takimi jak Izba Handlowa (KVK) i BKR, aby zobaczyć czy wszystko wygląda dobrze. Następnie bank przygotuje wycenę wniosku o finansowanie i ewentualnie umówi się z Państwem na spotkanie w celu wyjaśnienia wszystkich warunków.

Wniosek o kredyt biznesowy i wniosek o finansowanie różnicy.
Szukasz tylko tymczasowej dodatkowej przestrzeni na wydatki (płynność)? Wtedy możesz również ubiegać się o pożyczkę biznesową, zamiast ubiegać się o finansowanie. To elastyczna pożyczka, gdzie niejako w banku jest gotowa kwota, którą można częściowo lub całkowicie wypłacić.

Nie spłacasz w stałych ratach, jak ma to miejsce w przypadku kredytu. Kredyt biznesowy jest idealny do tymczasowego tworzenia dodatkowej przestrzeni na wydatki. Na przykład, aby wstępnie sfinansować dużą pracę lub zgromadzić dodatkowe zapasy na szczyt sezonu.

Wniosek o dofinansowanie dla MŚP
O kredyt dla MŚP mogą ubiegać się również małe i średnie organizacje. Jest to pożyczka biznesowa, którą zaciągasz z Qredits. Taka pożyczka to minimum 50 000 €, a maksymalnie 250 000 €. Możesz to wykorzystać jako początkujący, ale także jako uznany przedsiębiorca. Warunkiem jest, aby Twoja firma należała do MŚP; czyli maksymalnie 250 pracowników. Okres kredytowania MSP waha się od 1 do 10 lat.

Co bank sprawdza pod kątem kredytu? Jak tylko dostarczysz wszystkie informacje, bank w każdym przypadku przyjrzy się następującym elementom podczas oceny wniosku o finansowanie:
Jakość zarządzania
Bank docenia jakość zarządzania Twoją firmą. Sprawdzi, jakie jest dotychczasowe doświadczenie w zarządzaniu? Jak doszło do ważnych decyzji? Bank bada, czy w przeszłości interweniował w określonych sytuacjach i jak wygląda struktura organizacyjna.
Jakość organizacji administracyjnej i przekazywania informacji do banku
Bank dokonuje przeglądu statusu organizacji administracyjnej. Czy istnieje dobry system informacji zarządczej? Jak obsługiwane są dane okresowe i prognozy? Czy dokonywane są terminowe korekty na podstawie dostępnych informacji?
Rentowność historyczna i prognozowana oraz przepływy pieniężne
Jak wyglądał dotychczasowy rozwój rentowności? Bank bada, jak kształtowały się przepływy pieniężne w ostatnich latach i jak to będzie wyglądać w przyszłości. Bank będzie też chciał mieć budżet płynności.
Struktura finansowa
Jak finansowana jest firma? Czy dostępny jest duży kapitał własny, czy firma jest finansowana dużym długiem? Krótko mówiąc, co z wypłacalnością Twojej firmy? A co o kondycji Twojej firmy mówią inne wskaźniki finansowe ?
Zabezpieczenia kredytu
Jakie aktywa (wszystkie aktywa w firmie) są obecne w firmie? Czy mogą one służyć jako zabezpieczenie ewentualnej umowy kredytowej?
Pozycja kredytobiorcy w branży
Oceniana jest rola firmy w branży. Bank analizuje sektor, w którym działa firma. Tutaj badani są (potencjalni) klienci i dostawcy firmy.
Perspektywy branży
Bank patrzy na perspektywy w branży, w której pracujesz, w perspektywie krótko- i długoterminowej.
Ryzyko kraju
Bank szacuje również ryzyko, jakie może ponieść firma w wyniku działalności międzynarodowej.
Ocena wniosku kredytowego
Po spotkaniu z opiekunem banku i przekazaniu niezbędnych informacji bank w ciągu kilku tygodni odpowie na wniosek kredytowy.
Jeśli bank zdecyduje się udzielić kredytu, zostanie sporządzona oferta. Jak również oprocentowanie, które zapłacisz od pożyczki. Jeśli wniosek zostanie odrzucony, bank wskaże Ci inne formy finansowania .

Scroll to Top

Dołącz do newslettera

W prezencie wzór rocznego budżetu