Nowa kalkulacja po wsparciu płacowym dla firm

ZASIŁEK-DLA-FIRM-W-HOLANDII-na-jakie-wsparcie-moze-liczyc-firma-w-holandii
ZASIŁEK-DLA-FIRM-W-HOLANDII

Czy Twoja firma skorzystała z programu NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud, w skrócie NOW – Środek tymczasowy dla przejściowego utrzymania pracy) i czy otrzymałeś wsparcie na koszty płac?

Istnieje wówczas realna szansa, że ​​będziesz musiał spłacić część kwoty, ponieważ otrzymałeś zbyt dużo wsparcia płacowego. Wynika to z faktu, że procent rekompensaty NOW zależy od utraty obrotów. Spadek obrotu oblicza się na podstawie obrotu od stycznia do grudnia 2019 roku (okres referencyjny).

Dodatek

Firma, która straciła 100% swoich obrotów, co ma miejsce w różnych sektorach, otrzyma w ramach NOW rekompensatę w wysokości 90% sumy wynagrodzeń, plus 40% dodatkowo na składki ubezpieczeń emerytalnych, wynagrodzenie za urlop i inne opłaty. Jeżeli obrót zmniejszy się o połowę, rekompensata wynosi 45% sumy wynagrodzeń, i tak dalej. Na podstawie złożonego wniosku urząd UWV zapewni zaliczkę w wysokości 80% oczekiwanej rekompensaty. Jeżeli obrót w okresie, w którym wnioskowano o rekompensatę, jest wyższy, nastąpi korekta kwoty. W październiku, po zakończeniu drugiego pakietu pomocy, UWV określi ostateczną wysokość wsparcia.

Dotacja to obrót

Przedsiębiorcy, którzy wymyślili kreatywne rozwiązania mające na celu zmniejszenie utraty dochodów, takie jak restauracje, które oferują trzydaniowe obiady dostarczane do domu, ryzykują zwrot wcześniej otrzymanej pomocy NOW. Dotacje są również liczone jako dochód przy obliczaniu utraty obrotu, zgodnie z wyjaśnieniem ministra Koolmeesa dotyczącym drugiego pakietu pomocy. Kwoty wypłacone w kontekście dodatkowych środków nadzwyczajnych, takich jak Dodatek dla przedsiębiorców w sektorach dotkniętych COVID-19 (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19, w skrócie TOGS) i jego „następca”, Dodatek na stałe opłaty dla małych i średnich przedsiębiorstw (Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB, w skrócie TVL) liczą się zatem jako obrót w świetle NOW, co skutkuje ostatecznym obniżeniem kwoty wsparcia płacowego NOW. Jeśli masz pytania, jesteśmy pierwszym punktem kontaktowym w sprawie tego i innych środków pomocy w związku z koronawirusem.

Scroll to Top

Dołącz do newslettera

W prezencie wzór rocznego budżetu