Dostaliście już list z Belastingdienst z terminem rozliczenia podatku dochodowego? Czy wiecie, że możecie wydłużyć ten termin? Zobacz, jak w prosty sposób możesz wykonać to samodzielnie!