Zorgtoeslag – dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego

ZORGTOESLAG 2023

ZORGTOESLAG 2023

Czy wiesz, że jeśli opłacasz ubezpieczenie zdrowotne w Holandii, to może przysługiwać Ci prawo do otrzymania dodatkowego wsparcia finansowego?

W Holandii ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe. Oznacza to, że każdy pracownik krajowy i zagraniczny, niezależnie od narodowości, musi nawiązać umowę z holenderskim ubezpieczycielem zdrowotnym. 

Zorgtoeslag to dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii, przysługujący mniej zamożnym pracownikom i mający na celu zrekompensowanie im kosztów ponoszonych na ubezpieczenie zdrowotne. Wypłacany jest niezależnie od tego, czy w danym roku korzystało się z opieki zdrowotnej, czy też nie.

Aby starać się o dodatek, trzeba spełnić następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • być ubezpieczonym w Holandii,
  • regularnie opłacać obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w Holandii (samodzielnie lub może to robić za nas pracodawca),
  • mieć ubezpieczenie pierwszego dnia miesiąca, za który chcemy otrzymać dodatek,
  • nie przekroczyć określonego progu dochodu i zgromadzonych oszczędności (limity ustalane są przez rząd na każdy rok podatkowy).

W roku 2023 obowiązują następujące limity dochodów i oszczędności dające prawo do korzystania z zorgtoeslag: 

  • dla osoby indywidualnej: maksymalny dochód – € 38.520, zgromadzone oszczędności – € 127.582, 
  • dla osoby mającej tzw. toeslagpartnera: maksymalny dochód – € 48.224, zgromadzone oszczędności – € 161.329.

Toeslagpartner to osoba uwzględniana przy ustalaniu świadczeń. W praktyce oznacza to, że przy określaniu prawa do świadczenia dodatkowego i jego wysokości brany jest pod uwagę dochód i majątek obojga partnerów. Toeslagpartnerem może być:

  • małżonek lub zarejestrowany partner – nie musi być zameldowany pod tym samym adresem co Ty,
  • inna osoba, która jest zameldowana pod tym samym adresem co Ty , jednak w tym przypadku muszą być spełnione dodatkowe warunki.

Wysokość dodatku zależy od dochodu. Maksymalna kwota dodatku za rok 2023 wynosi € 154 dla osoby indywidualnej i € 265 dla osoby mającej tzw. toeslagpartnera za każdy miesiąc. Jeśli przysługuje Ci prawo do zorgtoeslag przez cały rok, możesz otrzymać maksymalnie € 1848 indywidualnie i € 3180 razem z  toeslagpartnerem.

Wraz ze wzrostem dochodu należny dodatek maleje. Rząd holenderski regularnie aktualizuje zarówno limity dochodów, jak i kwoty dodatku, aby odzwierciedlały one zmieniającą się sytuację ekonomiczną i potrzeby obywateli. Najwyższych świadczeń mogą spodziewać się osoby o dochodach niższych niż € 25.000.

Dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego nie jest przyznawany automatycznie. O świadczenie należy zawnioskować do Belastingdienst w określonym terminie. Jeśli chcesz ubiegać się o zorgtoeslag za rok 2023, możesz złożyć wniosek do 1 września 2024 roku. Czas oczekiwania na decyzję to 5-8 tygodni, ale w wyjątkowych sytuacjach może ulec wydłużeniu. 

Wniosek o zorgtoeslag składa się tylko raz, w kolejnych latach wypłacany jest automatycznie. W przypadku jakichkolwiek zmian związanych z Twoim ubezpieczeniem zdrowotnym i wynagrodzeniem z Holandii, jesteś zobowiązany natychmiast poinformować o tym odpowiednią instytucję. Dlaczego?

– w sytuacji, gdy przekroczysz ustalony limit zarobków i oszczędności, tracisz prawo do dodatku i zostaje on wstrzymany; jeśli nie zgłosisz w porę takich okoliczności, będziesz zmuszony do zwrotu nienależnie pobranego wsparcia,

– w sytuacji, gdy Twoje dochody ulegną obniżeniu, może to wpłynąć na wysokość przyznanego dodatku; za miesiące, w którym Twoje dochody są niższe, możesz otrzymywać wyższy dodatek.

Dofinansowanie wypłacane jest na Twoje konto przez holenderski urząd skarbowy – Belastingdiest, a nie przez ubezpieczalnię!

Jeśli nadal nie jesteś pewien, czy przysługuje Ci prawo do pobierania dodatku do ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii, lub chcesz poznać wysokość wsparcia, które możesz otrzymać, skorzystaj z naszego formularza: https://podatekholandia.nl/dofinansowanie-do-ubezpieczenia/ 

Służymy pomocą zarówno na każdym etapie ubiegania się o zorgtoeslag, jak i w czasie, gdy masz już wypłacane świadczenie, ale Twoja sytuacja pracownicza się zmieniła.

Scroll to Top

Dołącz do newslettera

W prezencie wzór rocznego budżetu