Jak Wystawić Fakturę w Holandii?

Każdy przedsiębiorca wystawia faktury w swojej firmie, ale czy każdy robi to prawidłowo? Zobacz, co powinna zawierać poprawnie wystawiona faktura w Holandii.

Na dokumencie muszą znaleźć się: data faktury, numer faktury, kwota netto za usługę bądź towar, kwota brutto, kwota BTW oraz numer BTW – ID. Termin płatności wraz z informacją, za co faktura została wystawiona (rodzaj usługi / produktu oraz ilość sprzedanego produktu/usługi).

Numer faktury nie może być przypadkowy. Musi być zachowana kolejność chronologiczna.

Warto również, zadbać o wygląd faktury na którym widnieje logo firmy, jednolitą czcionkę przejrzysty i czytelny układ faktury. Dokument taki wygląda wówczas bardzo profesjonalnie.

 Uwaga! Wszystkie faktury (wysyłane i otrzymywane) muszą być przechowywane w formie administracyjnej przez 7 lat!

Scroll to Top

Dołącz do newslettera

W prezencie wzór rocznego budżetu