Jakie podatki musisz opłacać, zakładając BV?

Ekspert podatkowy

Planujesz założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (BV)?

Zatem oczywiście będziesz zainteresowany tym, jakie podatki musisz opłacać.
Ile wynosi podatek od zysków spółki BV?
Zapłacisz podatek dochodowy od osób prawnych, znany również jako VPB, od zysków BV.
Wysokość podatku dochodowego od osób prawnych jest podzielona na dwa przedziały, a
więc ma dwie różne stawki. Dlatego wysokość płaconego podatku uzależniona jest od
przedziału, w którym się znajdujesz.
W 2023 r. niska stawka 19% ma zastosowanie do zysków do 200 000 EUR.
Z kolei wysoka stawka w wysokości 25,8% ma zastosowanie do wszystkich zysków
powyżej tej kwoty.

Ile podatku płacisz od swoich zysków jako DGA?
Będąc dyrektorem-głównym udziałowcem (DGA), możesz otrzymywać wynagrodzenie
(wynagrodzenie DGA), a ponadto możesz otrzymywać dywidendy. W obu przypadkach
płacisz podatek, znany również jako podatek dochodowy.
W 2023 minumalna pensja DGA wynosi €51000.
Od tej kwoty jest juz podatek w miesiecznych pensjach odprowadzony do urzedu
skarbowego.
Czy spółka BV musi płacić podatek od wynagrodzeń?
Owszem, BV musi odprowadzać podatek od wynagrodzeń. Jako DGA jesteś zatrudniony w
BV, co oznacza, że BV jest Twoim pracodawcą. Znajduje to również odbicie w umowie o
pracę, którą masz jako DGA ze swoim BV.
BV jest zobligowana do potrącania podatku od pensji z wynagrodzenia pracownika. Podatek
ten jest następnie odprowadzany przez BV do organów podatkowych.
Oczywiście dotyczy to nie tylko ciebie, ale także wszystkich innych pracowników BV
Czy musisz zapłacić podatek od wypłat z zysku w formie dywidendy?
Podatek trzeba zapłacić jeśli spółka BV lub spółka wypłaca dywidendę udzialowcowi. Od
tego też płacisz podatek dochodowy. Jest to podatek dochodowy Box 2 (‘aanmerkelijk
belang- of AB-belasting) w wysokości 26,9%.
Warto zauważyć, że jest to podatek dochodowy innego rodzaju niż ten płacony od wypłat
DGA.

Gdy BV wypłaci ci dywidendę jako akcjonariuszowi, BV musi natychmiast potrącić podatek
od dywidendy w wysokości 15%. Możesz na przykład odliczyć ten podatek u źródła w Box 2
w swoim zeznaniu podatkowym. Jest to zatem “podatek u źródła”, co pozwala zapłacić
jedynie 26,9% podatku! DGA odlicza w Box 2 15% wczesniej zaplaconego przez spolke
podatku od dywidendy i jest obciążany resztą z 26,9% czyli 11,9%.
.

Czy BV ma również zalety podatkowe?
Jeżeli firma osiąga duże zyski, często jest forma BV korzystniejsza struktura podatkowa niz
dzialalnosc gospodarcza, spolka jawna czy jedoosobowa.. Istnieje również szereg innych
korzyści podatkowych dla BV.
Na przykład, jako BV, możesz skorzystać z pola innowacji, które zachęca przedsiębiorców
do prowadzenia innowacyjnych badań. Zyski z działalności innowacyjnej (dla której wydano
oświadczenie o badaniach i rozwoju) są opodatkowane tylko w wysokości 7%.
Możliwe jest również wykorzystanie części zysków do ponownego zainwestowania w BV. W
efekcie ponosisz więcej wydatków, co oznacza mniejszy zyski, jednocześnie wspierając
rozwój swojej firmy.

Ponadto można ubiegać się o zwolnienie z udziału, jeśli BV ma kilka spółek zależnych. Zyski
już opodatkowane gdzie indziej, tj. w spółce zależnej, nie są już opodatkowane w BV.
Prowadzenie BV może przynieść rózne korzyści podatkowe. Wszystko zależy od sytuacji
indywidualnej, dlatego warto skonsultować się z ekspertem podatkowym przed podjęciem
decyzji o zakładaniu BV.

Scroll to Top

Dołącz do newslettera

W prezencie wzór rocznego budżetu