Praca incydentalna

pracownicy-z-zagaranicy-w-holandii

Dzisiaj chcemy przedstawić istotny dodatek do tematu zgłaszania przyjeżdżających pracowników dla zagranicznych usługodawców z EOG i Szwajcarii.

Co jeśli Twoi pracownicy przyjeżdżają na krótki czas?

Dzisiaj zachęcamy do zapoznania się z tematem:

Praca incydentalna

W kilku przypadkach krótkotrwałej pracy nie musisz zgłaszać swoich pracowników. Wyjątki te nie mają zastosowania, jeśli oddelegowujesz pracownika z kraju trzeciego (kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE + Norwegia, Islandia i Liechtenstein) lub Szwajcarii) na podstawie art. 1 Decyzji o wdrażaniu Ustawy o pracy cudzoziemców (po holendersku w skrócie: BuWav).

Nie musisz zgłaszać swoich pracowników, jeśli tymczasowo wykonują oni następujące rodzaje incydentalnych prac:

Pierwszy montaż lub pierwsza instalacja towaru, przeprowadzana przez wykwalifikowanych lub wyspecjalizowanych pracowników. Pod warunkiem, że praca jest zasadniczą częścią umowy na dostawę towarów i jest niezbędna do ich uruchomienia, a czas pracy nie przekracza ośmiu dni, chyba że dotyczy to pracy w sektorze budowlanym.

Pilna konserwacja lub naprawy narzędzi, maszyn lub sprzętu dostarczanego przez usługodawcę usługobiorcy, dla którego wykonywane są te naprawy lub konserwacja, lub też sytuacja, gdy pracownicy instalują, modyfikują lub instruują w zakresie korzystania z oprogramowania dostarczonego przez usługodawcę. Pod warunkiem, że ich pobyt jest niezbędny do tych działań i nie przekracza 12 kolejnych tygodni w okresie 36 tygodni.

 Uczestniczenie w konferencjach naukowych, pod warunkiem, że pobyt nie przekracza 5 dni w miesiącu kalendarzowym.

Prowadzenie spotkań biznesowych lub zawieranie umów z firmami, lub instytucjami, pod warunkiem, że pobyt nie przekracza 13 tygodni w ciągu 52 tygodni.

  • Pracownicy, którzy pracują jako korespondenci zatrudnieni przez media, które mają siedzibę poza Holandią.
  • Uczestnicy międzynarodowych zawodów sportowych i ich stali osobiści opiekunowie, pod warunkiem, że ich pobyt nie przekracza 6 kolejnych tygodni w ciągu 13 tygodni.
  • Artyści i muzycy oraz ich stali osobiści opiekunowie, którzy realizują spektakl, artyści wizualni, kuratorzy lub konserwatorzy sztuki, pod warunkiem, że ich pobyt nie przekracza 6 kolejnych tygodni w ciągu 13 tygodni.
  •  Wykładowcy gościnnie pracujący w holenderskiej instytucji edukacji naukowej.
  •  Naukowcy i członkowie zespołu naukowego zatrudnionego przez uniwersytet lub instytucję naukową, którzy uczestniczą w programie naukowym uniwersytetu lub instytucji naukowej w Holandii, pod warunkiem, że ich pobyt nie przekracza 13 kolejnych tygodni w ciągu 52 tygodni.
Scroll to Top

Dołącz do newslettera

W prezencie wzór rocznego budżetu