Usługodawcy z EOG

pracownicy-z-zagaranicy-w-holandii

W przypadku usługodawców z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii, którzy czasowo przyjeżdżają ze swoim personelem do pracy w Holandii, zastosowanie mają przepisy Ustawy dotyczącej warunków zatrudnienia oddelegowanych pracowników w Unii Europejskiej (po holendersku w skrócie: WagwEU). Zgodnie z ustawą, pracownicy mają prawo do określonych warunków zatrudnienia przyjętych przez Niderlandy z powodu dyrektywy o delegowaniu pracowników. Inspektorat SZW sprawdza realizację przepisów.

Obowiązek zgłoszenia dla zagranicznych usługodawców z EOG i Szwajcarii

Zagraniczni usługodawcy z EOG i Szwajcarii, którzy przyjeżdżają tymczasowo ze swoimi pracownikami do Holandii, by zrealizować usługę, muszą zgłosić to z wyprzedzeniem. Można to zrobić online za pośrednictwem punktu meldunkowego na stronach internetowych postedworkers.nl. Obowiązek zgłoszenia dotyczy usług tymczasowych rozpoczynających się 1 marca 2020 r. lub później. Na stronach postedworkers.nl znajdziesz również więcej informacji i często zadawane pytania na temat tego, co to oznacza dla usługodawcy i osoby prowadzącej działalność na własny rachunek spoza Holandii i dla ich klienta.

Obowiązkowa kontrola (poprawności) zgłoszenia

Firmy holenderskie, które zatrudniają firmę lub objętą obowiązkiem zgłoszenia osobę prowadzącą działalność na własny rachunek z kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG; wszystkie państwa członkowskie UE + Norwegia, Liechtenstein i Islandia) lub Szwajcarii na tymczasowe zlecenie w Holandii, są (jako klient / zleceniodawca / usługobiorca) zobowiązane do sprawdzenia, czy zgłoszenie zostało poprawnie wprowadzone w punkcie meldunkowym na stronach  postedworkers.nl.

Firmy te otrzymują wiadomość, jeśli zagraniczny usługodawca lub osoba prowadząca działalność na własny rachunek zgłosili swój przyjazd do Holandii i mogą przejrzeć i sprawdzić zgłoszenie online.

Czy w zgłoszeniu znajdują się błędy? Można zgłosić to w punkcie meldunkowym i poprosić zagranicznego usługodawcę lub osobę prowadzącą działalność na własny rachunek o poprawienie informacji.

Holenderskie prawo pracy i warunki układu zbiorowego pracy

Usługodawca musi w każdym przypadku przestrzegać holenderskiego prawa pracy:

  • Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu i dodatku urlopowym,
  • Ustawa o czasie pracy,
  • Ustawa o warunkach pracy,
  • Ustawa o pracy cudzoziemców oraz
  • Ustawa o alokacji pracowników przez agencje pośrednictwa.

Jeżeli pracownik zagraniczny rozpoczyna pracę w sektorze, w którym obowiązuje ogólnie wiążący układ zbiorowy pracy, obowiązują również warunki zatrudnienia wynikające z tego układu zbiorowego.

Obowiązki administracyjne

Usługodawcy z krajów EOG i Szwajcarii zatrudniający pracowników tymczasowych w Holandii muszą przestrzegać szeregu obowiązków administracyjnych:

Obowiązek posiadania określonych dokumentów w holenderskim miejscu pracy delegowanego pracownika (lub natychmiastowej dostępności cyfrowej). Dotyczy to umów o pracę, odcinków wypłaty, zestawienia godzin pracy, formularzy A1 i pokwitowań płatności.

Obowiązek dostarczenia informacji: obowiązek dostarczenia inspektoratowi SZW na żądanie wszelkich informacji niezbędnych do wykonania przepisów WagwEU.

Obowiązek wyznaczenia osoby kontaktowej w Holandii, która może zwracać się do inspektoratu SZW i działać jako punkt kontaktowy, może to być również pracownik delegowany.

Obowiązek zgłaszania: od 1 marca 2020 r. zagraniczni usługodawcy są zobowiązani do zgłaszania swojej pracy w Holandii za pośrednictwem holenderskiego internetowego punktu meldunkowego.

Grzywny i kary

W przypadku nieprzestrzegania przepisów WagwEU Inspektorat SZW może nałożyć grzywnę na zagranicznego usługodawcę, który wykonuje pracę tutaj w Holandii.

Scroll to Top

Dołącz do newslettera

W prezencie wzór rocznego budżetu