Prowadzenie działalności gospodarczej w ciąży: jakie są Twoje prawa i obowiązki

1.Czy możesz ubiegać się o świadczenia?

Kiedyś wszystko było inaczej. Przez długi czas, jeśli byłaś w ciąży, nie miałaś prawa do świadczeń. Grupa kobiet złożyła pozew i ostatecznie okazało się, że miały rację.

Obecnie jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, masz prawo do zasiłku, jeśli jesteś w ciąży. Obejmuje okres co najmniej 16 tygodni w czasie ciąży i po jej zakończeniu. Świadczenie to nazywa się Programem dla Samozatrudnionych i Kobiet w Ciąży (ZEZ- Zelfstandige en Zwanger-regeling)

2. Kiedy przysługuje Ci zasiłek macierzyński?

Oczywiście program nie jest dla wszystkich. Istnieją warunki, które musisz spełnić, aby zakwalifikować się do tego programu dla osób samozatrudnionych i w ciąży

Jesteś samozatrudniony.

Jesteś niezależnym profesjonalistą (artysta, lekarz ogólny, pomoc domowa lub prywatna pomoc domowa).

Jesteś współpracującą żoną/partnerką osoby samozatrudnionej.

3. Jak wysoki jest zasiłek, jeśli jesteś w ciąży, prowadząc działalność gospodarczą?

Jeśli w ostatnim roku kalendarzowym przed rozpoczęciem pobierania zasiłku macierzyńskiego pracowałaś co najmniej 1125 godzin, otrzymasz maksymalne świadczenie. Jest to wartość równa kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Czy w tym roku pracowałaś mniej niż 1225 godzin? Wówczas świadczenie będzie niższe. Zależy to od zysku w danym roku. Dotyczy to również sytuacji, gdy jest się współpracującą żoną/partnerką osoby samozatrudnionej.

Do zasiłku macierzyńskiego i zasiłku porodowego dolicza się również 8% wynagrodzenia za urlop.

Kwota zostanie dopisana do konta po dacie zakończenia miesiąca.

Przykładowo maj przypada na okres, w którym otrzymujesz świadczenie? Wtedy w maju otrzymasz już ekwiwalent za urlop naliczony do kwietnia włącznie.

 4. Jak ubiegać się o zasiłek macierzyński?

Procedura składania wniosków w ramach programu ZEZ przebiega za pośrednictwem agencji świadczeń UWN (UWV). Podczas wypełniania formularza będą potrzebne następujące informacje:

  • Burgerservicenummer (numer identyfikacji socjalno-fiskalnej)
  • Zestawienie dochodów-rachunek zysków i strat (zgodnie z ostatnim zeznaniem podatkowym)
  • Liczba godzin, które wypracowujesz
  • Informacje o ewentualnych pracownikach zastępczych
  • Twoje dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w UWV (jeśli istnieje)
  • Termin porodu

5. Kiedy złożyć wniosek o świadczenie z ZEZ?

O zasiłek ciążowy i porodowy możesz ubiegać się najwcześniej, gdy jesteś w 24 tygodniu ciąży, (najpóźniej!) aż do dwóch tygodni przed datą rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego.

UWV radzi, aby nie czekać zbyt długo z decyzją o wysłaniu wniosku.

6. Ciąża a kryterium godzinowe?

  • Zwykle jako przedsiębiorca musisz przepracować co najmniej 1225 godzin rocznie dla swojej firmy, aby skorzystać z ulg podatkowych, takich jak odliczenie dla samozatrudnionych i początkujących.
  • Jako ciężarna osoba prowadząca działalność na własny rachunek, mozesz pracować mniej godzin, aby kwalifikować się do ulg podatkowych.

Zauważ, że w ostatnich miesiącach ciąży i tuż po porodzie na pewno będziesz pracować mniej godzin w Swojej firmie niż zwykle.

Fakt, że będziesz pracować mniej godzin w tym okresie, może wpłynąć na kryterium minimalnego wymiaru czasu pracy wynoszącego 1225 godzin, które musisz spełnić, aby zachować prawo do odliczeń podatkowych.

W przypadku ciąży jest inaczej, przez okres 16 tygodni, można zaliczyć nieprzepracowane godziny tak, jakby się je wykonało.

Scroll to Top

Dołącz do newslettera

W prezencie wzór rocznego budżetu