Na czym polega renta dożywotnia?

Wielu przedsiębiorców czerpie dodatkowy dochód  z programu rentowego wieku emerytalnym. Są trzy filary gromadzenia składek emerytalnych w Holandii.

Pierwszy filar AOV, każdy, kto pracuje, płaci składki socjalne – budujące kapitał do wypłacania emerytury. Ważne, aby mieć meldunek w Holandii.

Drugi filar składki zbierane są przez pracodawcę na podstawie kontraktu między pracownikiem a firmą. Składki się sumują jeśli zmieniasz pracodawcę.

Trzeci Filar składki są gromadzone samodzielnie. Wszystko zależy od tego czego chcesz i na jak wysokie składki się zgodzisz (ich wysokość możesz ustalać indywidualnie). Kapitał można wypłacić  dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego na 2 zasadach: jednorazowo lub ratalnie.

Renty zaciągane są w tzw. autoryzowanej instytucji finansowej: u ubezpieczyciela, w banku lub instytucji inwestycyjnej. Renta ma zatem charakter ubezpieczenia lub bankowego  produktu  oszczędnościowego. To rozróżnienie jest ważne dla opodatkowania. Zasada jest taka sama: budujesz i w pewnym momencie, zwykle w dniu przejścia na emeryturę państwową, wykupujesz wypłatę renty na zaoszczędzoną kwotę. Skutkuje to okresową (brutto) wypłatą na określoną liczbę lat, od których następnie trzeba jeszcze rozliczyć podatek. Są też produkty, w których nie kupuje się świadczenia, tylko jednorazowo wypłaca się całą kwotę. Wtedy też trzeba się rozliczyć bezpośrednio z organem podatkowym.

W przypadku wypłat  rentowych, do wyboru są w zasadzie cztery formy renty:

1. Renta emerytalna

Wypłaty z tej formy renty muszą rozpocząć się w roku, w którym zaczyna się   państwowy wiek emerytalny (w 2023 roku będzie to 66 lat i 10 miesięcy) lub nie później niż w w ciągu kolejnych pięciu lat. Świadczenia są wypłacane do momentu śmierci ubezpieczonego. Z bankiem lub instytucją inwestycyjną świadczenie jest związane na okres 20 lat począwszy od roku lub pięciu lat następujących po tym roku w którym osiągniesz państwowy wiek emerytalny. 

2. Tymczasowa renta emerytalna

Wypłaty dla tego typu renty muszą rozpocząć się w roku, w którym ustalony jest wiek emerytalny lub w ciągu pięciu lat po jego osiągnięciu, i musi trwać przez co najmniej pięć lat. U ubezpieczyciela obowiązuje ustalona data końcowa, np. kiedy skończysz 80 lat. Wszystkie renty tymczasowe dodane razem nie mogą przekraczać ustalonej kwoty (2022: 22.735 euro). W przypadku wyższych kwot, które otrzymujesz z banku lub instytucji inwestycyjnej, musisz otrzymywać świadczenie przez co najmniej 20 lat. 

3. Renta rodzinna

Ta forma zapewnia świadczenia dla osób pozostających na utrzymaniu bezpośrednio po Twojej śmierci. 

4. Renta pomostowa

Renta pomostowa jest dozwolona tylko dla aktywów rentowych, które zbudowałeś przed 2006 rokiem. Płatności mogą wtedy rozpocząć się wcześniej niż w roku, w którym osiągnie się państwowy wiek emerytalny, ale opcjonalnie muszą one kończy się w roku, w którym kończy się 65 lat lub w roku, w którym osiąga się państwowy wiek emerytalny lub rok rozpoczęcia pobierania emerytury. Roczna kwota świadczenia nie może przekroczyć 63 288 euro (2022).

Znaczna część osób pracujących na własny rachunek nie gromadzi żadnych oszczędności na emeryturę, wynika to z analizy przeprowadzonej przez De Nederlandsche Bank. W rezultacie grupa ta jest narażona na gwałtowny spadek dochodów po przejściu na emeryturę. Przedsiębiorcy staną w obliczu gwałtownego spadku dochodów co wiąże się z ogromnymi problemami finansowymi.

FILAR DRUGI

Odkładanie składek w drugim filarze, z funduszem emerytalnym, przez przedsiębiorców ma miejsce wyłącznie w sektorach podlegających obowiązkowi. We wszystkich pozostałych sektorach to zaledwie od 2 do 4 procent. Osoby pracujące na własny rachunek o wyższych dochodach częściej uczestniczą w drugim filarze. Z analizy okresu 2016-2020 wynika, że osoby pracujące na własny rachunek, które nie zgromadziły emerytury w pierwszym roku w kolejnych pięciu latach tego też nie zrobiło a jest to ponad 92 procent przedsiębiorców.

AKTYWA OGÓŁEM

Wśród przedsiębiorców, którzy nie uczestniczą w systemie emerytalnym w drugim filarze niewielki 11 procent buduje aktywa poprzez inne formy oszczędności emerytalne, np. poprzez ubezpieczenia na życie (trzeci filar). Aktywa takie jak własny  dom, przedsiębiorstwo i oszczędności lub inwestycje- ledwie rekompensuje brak naliczania emerytur, zauważa DNB. Te aktywa są często mniej płynne, gdyż są związane z własnymi domem. W związku z tym nie mogą służyć jako zamiennik dla brakujących dochodów do emerytury.

Dlatego związki zawodowe, pracodawcy i rząd wspólnie ustalili nowe zasady dotyczące emerytur. Jeśli Senat i Izba Reprezentantów wyrażą na to zgodę, nowe zasady wejdą w życie 1 lipca 2023 r.

Scroll to Top

Dołącz do newslettera

W prezencie wzór rocznego budżetu