Jakie ma obowiązki podwykonawca usług w Holandii? Ustawa WagwEU

usługi, praca tymczasowa

Coraz więcej firm decyduje się do zatrudnia podwykonawców w Holandii.

Prowadzisz własną firmę w Holandii lub delegujesz pracowników z UE, EOG lub Szwajcarii, musisz przestrzegać ustawy WagwEU. W niektórych sektorach obowiązkowa jest notyfikacja przed rozpoczęciem tymczasowego delegowania.

Pamiętaj, że notyfikacje prowadzone są wyłącznie przez portal notyfikacyjny na stronie www.postedworkers.nl, dostępnej w języku niderlandzkim lub angielskim. Nie zaniedbuj tego kroku, aby uniknąć konsekwencji nieprzestrzegania ustawy.

Warto zaznaczyć, że obie strony umowy ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie wymogów ustawy, a nie tylko zleceniodawca. Dlatego też warto upewnić się, że zleceniodawca dokonał notyfikacji przed podjęciem pracy w Holandii.

Zapoznaj się z ustawą i przeprowadź notyfikację, aby uniknąć problemów w przyszłości.

Co to jest ustawa WagwEU?
WagwEU to Ustawa o zatrudnianiu pracowników delegowanych w UE. Weszła w życie 18 czerwca 2016 roku. Pracownicy, którzy są delegowani do Holandii, korzystają z podstawowych warunków zatrudnienia obowiązujących w tym kraju . Jeśli pracujesz jako osoba samozatrudniona jako usługobiorca, musisz przestrzegać pewnych zasad, dotyczących warunków pracy np. wymaganych dokumentów.

Jakie pytania są zadawane podczas notyfikacji?
Pracujesz w wybranych sektorach, proszeni jesteś o zgłoszenie Twojego delegowania w Holandii. Pytają o charakter pracy , czas jej trwania , miejsce jej wykonywania (adres) i podanie danych osobowych wszystkich stron, których dotyczy delegowanie. Wcześniej wstawiliśmy listę kontrolną zawierającą szczegółowe dane, których potrzebujesz, aby dokonać notyfikacji.

Na czym polega procedura notyfikacji?
Kiedy dokonujesz notyfikacji, firma w Holandii, dla której wykonujesz zlecenie, otrzymuje wiadomość z prośbą o weryfikację notyfikacji. Jeśli firma zatwierdzi Twoją notyfikację, dostaniesz potwierdzenie, a procedura jest zakończona . W przeciwnym razie poproszą Cię o korektę zgłoszenia i wysłanie go ponownie.

Co się dzieje, gdy Twoja notyfikacja jest nieprawidłowa lub wogóle niedokonana?
Nie spełnisz obowiązku notyfikacji, możesz zostać ukarany. Dotyczy to także Twojego pracodawcy w Holandii. Musisz posiadać określone dokumenty w miejscu pracy potwierdzające Twoją tożsamość, Twojego pracodawcy i osoby odpowiedzialnej za Twoje wynagrodzenie.

Lista kontrolna notyfikacji

Przy dokonywaniu zgłoszenia poprzez portal notyfikacyjny, osoby samozatrudnione muszą podać różne dane dotyczące siebie, firmy oraz usługobiorcy. Poniżej przedstawiamy listę tych informacji:

Twoje dane:

Imię i nazwisko, Data urodzenia, Obywatelstwo, PESEL, Numer ewidencyjny w Holandii (BSN), (jeśli dotyczy), Numer telefonu, Adres e-mail

Dane Twojej firmy:

Nazwa firmy, Kraj, w którym firma posiada siedzibę

Numer Izby Przemysłowo-Handlowej (rejestr spółek, rejestr handlowy)

Numer podatnika VAT

Adres siedzibyDane usługobiorcy:

Nazwa firmy

Kraj, w którym firma posiada siedzibę

Numer Izby Przemysłowo-Handlowej

Numer oddziału (jeśli dotyczy)

Numer podatnika VAT

Adres siedziby

Imię i nazwisko osoby do kontaktu po stronie usługobiorcy

Adres e-mail osoby do kontaktu po stronie usługobiorcy

Numer telefonu osoby do kontaktu po stronie usługobiorcy

Informacje o usłudze:

Sektor, w którym będziesz pracował w Holandii (w tym podsektor i kod SBI). Aby znaleźć kod SBI, wejdź na stronę sbi.cbs.nl

Adres/miejsce wykonywania pracy w Holandii

Planowana data rozpoczęcia i zakończenia delegowania

Osoba odpowiedzialna za wypłatę wynagrodzenia

Formularz A1:

Czy posiadasz certyfikat A1? Tak/nie. Jeśli tak, podaj jego numer i nazwę kraju, w którym został wydany.

Portal Notyfikacyjny – krok po kroku

Przygotuj swoją notyfikację

Upewnij się, że posiadasz wszystkie informacje: Twoje dane osobowe, dane Twojej firmy, dane osoby kontaktowej w Holandii, dane Twojego usługobiorcy, datę rozpoczęcia i zakończenia delegowania oraz adres wykonywania pracy.

Logowanie

Wejdź na stronę www.postedworkers.nl .Zaloguj się do portalu notyfikacyjnego za pomocą eRecognition lub podając swój adres e-mail i hasło, które możesz otrzymać na stronie logowania do portalu notyfikacyjnego.

Wypełnianie i wysyłanie danych
Wpisz wymagane dane i wyślij zgłoszenie. Usługobiorca w Holandii otrzyma e-mail z prośbą o sprawdzenie poprawności zgłoszenia. Usługobiorca może jedynie zaakceptować lub odrzucić zgłoszenie.

Akceptacja lub odrzucenie notyfikacji przez usługobiorcę
Zgłoszenie jest poprawne, wówczas usługobiorca je akceptuje.
Twoje zgłoszenie wymaga korekty, usługobiorca odrzuca zgłoszenie, a Ty otrzymujesz e-mail.
Międzyczasie nastąpiły zmiany, wówczas musisz wprowadzić zmiany w Twoim zgłoszeniu za pomocą portalu notyfikacyjnego.

Twoja notyfikacja jest zakończona! Nie musisz zatem robić nic więcej, chyba że musisz wprowadzić zmiany w zgłoszeniu.

Warto wiedzieć, że sama notyfikacja nie kończy procesu, ponieważ musi zostać zatwierdzona przez usługobiorcę w Holandii. Dlatego też ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z wymaganiami oraz krokami notyfikacji i postępować zgodnie z nimi. W ten sposób unikniemy błędów i przyspieszymy cały proces.
Scroll to Top

Dołącz do newslettera

W prezencie wzór rocznego budżetu