Co ogłoszono na Prinsjesdag

Prinsjesdag, podatki w Holandii, Hipoteka w Holandii, podatki w Holandii, jakie można uzyskać ulgi w Holandii, co zyskasz mając hipotekę, zmiany w podatkach w Holandii

A co to jest Prinsjesdag?

Każdy 3. wtorek września obchodzi się w Holandii dzień Książąt, czyli otwarcie roku parlamentarnego i obwieszczone są plany budżetowe na nadchodzący rok.

Na co położono nacisk?

KLIMAT – jest tematem, w którym rząd podejmuje dodatkowe kroki w celu ograniczenia emisji zwalczanie gazów cieplarnianych.

W sumie rząd inwestuje ponad 6,8 ​​mld euro dodatkowych środków na ochronę klimatu. Część tego jest potrzebna do realizacji Porozumienia Klimatycznego.

Pakiet ma celu dalsze wdrażanie decyzji Urgenda. Rząd zdaje sobie sprawę, że w najbliższych latach dalsza polityka klimatyczna jest potrzebna do osiągnięcia celów klimatycznych.

BEZPIECZEŃSTWO 

Od przyszłego roku dostępne będą dodatkowe fundusze strukturalne na zwalczanie przestępczości i zwiększenie ochrony i bezpieczeństwa.

Zwiększa się również pula na honoraria prawników socjalnych, aby dostęp do pomocy prawnej była gwarantowana.  

Ponadto od 2022 r. gabinet skupi się na kształceniu personelu wojskowego i zapewniania wystarczająco dużej ilości dostępnej amunicji. Dzięki temu ten rząd inwestuje we wzrost gotowości obronnej. Będą też dodatkowe pieniądze dostępne dla weteranów.

ZDROWIE

Ważny temat dla wszystkich: ubezpieczenie zdrowotne.

Własne ryzyko na rok 2022 pozostanie bez zmian i wynosi €385.

Składka zdrowotna najprawdopodobniej wzrośnie o parę euro, ale nie będzie to drastyczna różnica.

Propozycja składki zdrowotnej przez ubezpieczalnie będzie ogłoszona do 12 listopada.

Zorgtoeslag będzie w 2022 też większy.

Podczas Prinsjesdag podjęto temat opieki nad młodzieżą i zapobiegania samobójstwom

Na opiekę nad młodzieżą zostanie udostępnione 1,3 miliarda euro. Za te pieniądze rząd chce zreformować system opieki nad młodzieżą. 

Rząd chce też zachęcić do staży w sektorze opieki, na które przeznaczono 63,5 mln euro. 5,5 miliona zostało zarezerwowanych dla 113 Fundacji Zapobiegania Samobójstwom.

MIESZKANIA

Do 2031 r. Rząd ma zamiar  100 mln euro rocznie przeznaczyć na plany mieszkaniowe.

Od 2022 r. gabinet będzie przeznaczał 100 milionów euro rocznie na budowę dodatkowych domów. Pieniądze te przeznaczone są na nowe plany mieszkaniowe, a nie na przyspieszenie istniejących projektów.

Holandia boryka się obecnie z brakiem mieszkań, wysokimi czynszami za wynajem, brakiem mieszkań socjalnych.

ZWOLNIENIA Z PODATKU

Ten temat może dotyczyć wielu z Was.

Uwaga pracownicy domowi: Intencja zwolnienia dodatku za pracę w domu z podatku od wynagrodzenia

 Ustawa o Planie Podatkowym 2022 zawiera intencję zwolnienia z dodatku za pracę w domu w wysokości maksymalnie 2 euro za część dnia przepracowanego w domu. 

W ten sposób ustępujący gabinet odpowiada na oczekiwanie, że po kryzysie koronowym pracownicy będą nadal pracować częściowo z domu. 

Dzięki ukierunkowanemu zwolnieniu z dodatku za pracę w domu, pracodawcy mogą zapewnić swoim pracownikom nieopodatkowany zwrot kosztów pracy w domu, takich jak gaz, woda i światło oraz niewielkie zużycie. 

Jeśli plany zostaną zrealizowane, nie będą już musieli w tym celu wykorzystywać wolnego miejsca w tzw. Werkkostenregeling w 2022 roku.

PODATEK DOCHODOWY SPADA

W 2022 r. udział procentowy w I przedziale podatku dochodowego zmniejszy się z 37,10% do 37,07%. W rezultacie płacisz mniejszy podatek od dochodu do 69 398 €, a zatem otrzymasz więcej netto.

ODLICZENIE ODSETEK OD HIPOTEKI

Odliczenie odsetek od kredytu hipotecznego zostanie dodatkowo zmniejszone.

Jeśli Twój roczny dochód jest wyższy niż 69 398 €, od 1 stycznia 2022 r. skorzystasz mniej z odliczenia odsetek od kredytu hipotecznego: procent odliczenia spadnie z 43% do 40%.

Odliczenie tzw. Prawo Hillena zostanie dodatkowo obniżone. Jeśli masz mały dług hipoteczny lub hipoteka jest już spłacona, jest to niekorzystna wiadomość.

Nie masz lub masz niewielki dług hipoteczny? Innymi słowy: czy teoretyczna wartość czynszu jest wyższa niż koszty podlegające odliczeniu, takie jak odliczenie odsetek od kredytu hipotecznego? W takim przypadku zgodnie z Ustawą Hillena masz prawo do dodatkowej odliczenia równej różnicy. 

Zmniejsza się nominalna wartość EIGENWONINGFORFAIT

Odsetek odliczania hipotetycznej wartości czynszu tzw. eigenwoniingforfait spada z 0,50% do 0,45% dla domów do 1 110 000 EUR. Oznacza to, że w sumie możesz odliczyć od podatku więcej odsetek od kredytu hipotecznego w 2022 roku.

W 2022 r. 86,67% dodatniej różnicy między kosztami uzyskania przychodu za mieszkanie zajmowane przez właściciela a hipotetyczną wartością czynszu nadal podlega odliczeniu; w 2021 było to 90%. Ponieważ w wyniku tej obniżki możesz uzyskiwać dochód z domu zajmowanego przez właściciela, możesz płacić wyższy podatek dochodowy.

WARTOŚĆ WOZ

Wartość WOZ  obliczana będzie inaczej.

Od 2022 roku wyceny domów WOZ będą opierać się na metrach kwadratowych (powierzchni użytkowej) zamiast na metrach sześciennych. Do 2022 r. gminy mogły wybierać między dwie?ma metodami określania wartości. Wiele gmin już zaczęło stosować nową metodę wyceny.

Wzrost wartości WOZ

W 2022 roku spodziewany jest wzrost wartości WOZ o 8,5-9%. Wysokość Twojej wartości WOZ określa wysokość szeregu podatków, takich jak podatek od nieruchomości (ozb).

OSTATNI TEMAT BOX3

Spada podatek od majątku

Zwolnienie w polu 3 wynosi od 50 000 do 50 650 EUR (101 300 EUR dla partnerów podatkowych). W zależności od wysokości Twojego kapitału płacisz od 1,82% do 5,53%. To nieco mniej niż w 2021 roku.

Podatek od zakupu, od czynności cywilno-prawnych w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności zostaje obniżony.

Kupujący, którzy sami nie mogą zamieszkać od razu w zakupionej nieruchomości z powodu nieprzewidzianych okoliczności, nie muszą płacić 8% podatku transferowego, ale płacą 2% lub mają prawo do zwolnienia jako starter. 

Tak było już w przypadku, gdy nieprzewidziana okoliczność zaistniała po zamieszkaniu. W Planie Podatkowym zatwierdzono, że dotyczy to również sytuacji, gdy między zakupem a zamieszkaniem wystąpi nieprzewidziana okoliczność

Masz pytanie w jakimś  temacie? Umów się z nami na konsultacje! Możesz to zrobić bezpośrednio na naszej stronie. Wszystko wyjaśnimy i przeliczymy.

Scroll to Top

Dołącz do newslettera

W prezencie wzór rocznego budżetu