Odliczenia podatkowe w Holandii

Co-można-odliczyć-od-podatku-w-Holandii

Bądź na bieżąco jeśli chodzi o zwolnienia z podatku 

Jeśli wiesz, co można odliczyć w ciągu roku, często możesz odliczyć więcej, wypełniając zeznanie podatkowe w następnym roku. 

Upewniasz się wtedy na bieżąco, że Twoje wydatki spełniają warunki odliczeń. Na przykład prowadząc staranną dokumentację dojazdów do lekarza, lub darowizn. Zapoznaj się więc z możliwościami odliczeń podanymi w zeznaniu podatkowym.

Oto lista, która może pomóc w lepszym zrozumieniu systemu odliczeń z należnego podatku.

1. Każdy, kto poniesie koszty nauki w związku z wykonywaną pracą, nadal może liczyć na znaczne ulgi w nadchodzących latach. 

Od 2022 r. ta część ulg podatkowych zostanie najprawdopodobniej zastąpiona nowym programem dotacji. 

Jeśli chcesz jeszcze skorzystać z odliczenia, warto pospieszyć się z realizacją (i opłaceniem) studiów dotyczących (przyszłego) zawodu.

2. Spłać zobowiązania alimentacyjne

Jeśli już wiesz, że w przyszłym roku będziesz płacić (znacznie) niższą stawkę w kategorii 1 (box 1), warto opłacić z góry lub częściowo wykupić alimenty, które musisz zapłacić byłemu partnerowi. 

Następnie możesz je odliczyć według wyższej stawki obowiązującej w tym roku. 

Na przykład: odliczysz koszty w wysokości 46% (najwyższy wskaźnik odliczeń w 2020 r.) zamiast 37,10% (średni wskaźnik w 2021 r.). 

Ponadto Twój majątek opodatkowany w kategorii 3 (box 3) będzie wówczas niższy od 1 stycznia przyszłego roku, dzięki czemu zapłacisz mniej podatku.

3. Opłać z wyprzedzeniem koszty na 2021 rok 

Koszty do odliczenia

Czasami korzystne jest opłacenie kosztów za następny rok z góry. Dotyczy to ściśle kosztów odliczanych od podatku. 

Jeśli w przyszłym roku będziesz miał niższy dochód i / lub osiągniesz wiek emerytalny, często możesz odliczyć koszty w 2020 r. według wyższej stawki podatkowej.

Istnieje jeszcze jeden powód, dla którego warto zapłacić z góry wydatki podlegające odliczeniu. Koszty opieki zdrowotnej, koszty szkolenia i darowizny są odliczane co roku, o ile przekraczają określoną kwotę w ciągu 1 roku (próg). 

Czy przekroczysz tę kwotę w 2020 r. i nie wiesz, czy będzie tak ponownie w 2021 r.? 

Wówczas zapłacenie jeszcze w tym roku może być interesujące z perspektywy podatkowej.

4. Obniż wartość swojego majątku

Koszty uregulowane z góry w 2020 r. oznaczają również, że Twój majątek będzie miał niższą wartość na dzień 1 stycznia 2021 r. 

To zaoszczędza podatek w kategorii 3 (box 3), jeśli (w innym przypadku) przekroczysz kwotę wolną od podatku. 

Ta korzyść dotyczy oczywiście wszystkich kosztów, które opłacisz z góry, a nie tylko kosztów do odliczenia.

Obniż wartość majątku pod kątem dodatków lub własnego wkładu w koszty (instytucji) opieki zdrowotnej

Jeśli zmniejszysz wartość swojego majątku w 2020 r., możesz w niektórych przypadkach zabezpieczyć swoje prawo do dodatków na następny rok. 

Jeśli masz zbyt wiele majątku, nie otrzymasz dofinansowania wynajmu mieszkania i opieki zdrowotnej i / lub dodatku na dziecko.

5. Zmniejsz wkład Wlz (Wet langdurige zorg, Ustawa o długotrwałej opiece zdrowotnej)

Własny wkład Wlz w związku z przyjęciem do domu opieki zależy od wartości Twojego majątku. 

Chodzi zawsze o stan majątku w dniu 1 stycznia, na przykład 2021 r.

Masz więc czas do końca roku, aby zmniejszyć wartość swojego majątku. 

Możesz to zrobić:

 • Przekazując darowiznę, 
 • Opłacając z góry koszty za 2021 r., 
 • Zwiększając wysokość kosztów odliczanych od podatku
 • lub spłacając własnymi środkami zadłużenie związane z nabyciem domu (z tym może się jednak wiązać zmniejszenie ulgi związanej z oprocentowaniem kredytu hipotecznego).

Centralne Biuro Administracyjne (CAK, Centraal Administratie Kantoor) ustala wysokość osobistego wkładu Wlz na podstawie wartości majątku sprzed 2 lat. 

Zmniejszenie wartości w tym roku ma zatem wpływ na wkład własny dopiero w roku 2022.

6. Spłacaj drobne długi

Korzystna podatkowo może być spłata niewielkich długów, takich jak zadłużenie z karty kredytowej, przed końcem roku, jeśli masz na to wystarczającą ilość pieniędzy. 

Zanim jednak będziesz mógł odliczyć swoje długi od majątku opodatkowanego w kategorii 3 (box 3), musisz najpierw zastosować tak zwany „próg”. 

Oznacza to, że możesz ująć zadłużenie w zeznaniu podatkowym tylko wtedy, gdy przekroczy ono 3.100 euro (lub 6.200 euro w przypadku partnerów). 

Jeśli zadłużenie jest niższe, nie można ująć go w kategorii 3. 

Spłacając długi, zmniejszasz jednak saldo na koncie bankowym, a tym samym swój majątek opodatkowany w kategorii 3. 

Ponadto zapłacone odsetki możesz odliczyć tylko wtedy, gdy chodzi o Twój własny dom lub dług firmowy. 

W takim przypadku spłata się opłaca –  i to nie tylko ze względu na znaczne często oszczędności na odsetkach.

7. Zacznij inwestować ekologicznie

Czy wartość Twojego majątku przekracza 30.846 euro (lub 61.692 euro w przypadku partnerów)? 

Zastanów się wówczas, czy chcesz oszczędzać, czy też zainwestować swoje pieniądze (lub ich część) w ekologiczny i trwały sposób. 

Masz wtedy prawo do ulgi podatkowej. W 2020 r. możesz przeznaczyć maksymalnie 59.475 euro na ekologiczne produkty inwestycyjne lub oszczędnościowe na osobę, bez płacenia podatku. 

Ponadto otrzymasz także 0,7% rabatu podatkowego na cały „trwały” kapitał do 59.475 euro. To korzystne i dla Twojego portfela i dla środowiska.

Uwaga: majątek przeznaczony na ekologiczne inwestycje i oszczędności bierze się pod uwagę przy obliczeniach kontrolnych związanych z przyznaniem dodatku na opiekę zdrowotną i wynajem mieszkania oraz dodatku na dziecko.

8. Odliczenia związane z posiadaniem domu

Sprzedałeś dom w 2019 roku i nie kupiłeś jeszcze nowego? Musisz wówczas odpowiedzieć na pytania, aby określić, jaka jest nadwyżka wartości domu (eigenwoningreserve/overwaarde). 

Wynik tego obliczenia nie ma jeszcze konsekwencji w tym roku. 

Ale jeśli kupisz nowy dom w ciągu 3 lat, kwota ta może ograniczyć ulgę podatkową związaną z oprocentowaniem kredytu hipotecznego. Wynika to z reguł dotyczących dodatkowej pożyczki (bijleenregeling).

Nie zapomnij zgłosić kosztów wykreślenia hipoteki w księgach wieczystych jako kosztów do odliczenia.

Uwaga

Jeśli po sprzedaży w 2019 r. kupisz nowy dom najpóźniej do 31 grudnia 2019 r., możesz ponownie zaciągnąć hipotekę typu tylko odsetki lub hipotekę oszczędnościową. 

Nie tracisz prawa do odliczenia odsetek. W każdym razie, o ile posiadałeś już hipotekę typu tylko odsetki lub oszczędnościową i korzystałeś z ulgi podatkowej. 

Jeśli w dniu 31 grudnia 2012 r. posiadałeś oszczędnościowy kredyt hipoteczny na swój stary dom, możesz również połączyć istniejące ubezpieczenie kapitałowe na życie lub zablokowane konto oszczędnościowe z domem. 

Jest to wówczas doradzane. Jeśli kupisz droższy dom, a zatem musisz podwyższyć hipotekę, odsetki od nadwyżki można odliczyć tylko wtedy, gdy spłacasz powiększoną część pożyczki rocznie/miesięcznie lub liniowo.

Jeśli po sprzedaży w 2019 r. kupisz nowy dom dopiero w 2021 r. lub później, obowiązują również „nowe” zasady spłaty. 

Odsetki od całej pożyczki można odliczyć tylko wtedy, gdy spłacasz pożyczkę rocznie/miesięcznie w ciągu maksymalnie 360 ​​miesięcy. 

Hipoteka oszczędnościowa lub oszczędnościowo-ubezpieczeniowa nie jest już wtedy możliwa, nawet jeśli istnieje już rachunek oszczędnościowy lub ubezpieczenie kapitałowe na życie.

Wskazówka

Czy chcesz zachować swój obecny typ kredytu hipotecznego (na przykład hipotekę typu tylko odsetki lub oszczędnościową)?

I wolisz sprzedać stary dom przed zakupem nowego? Doradza się wówczas przekazanie własności starego domu kupującemu na początku roku. Możesz wtedy dłużej szukać nowego domu bez utraty prawa do starej formy hipoteki, masz na to czas do końca następnego roku.

Przy przekazaniu własności w styczniu masz prawie 24 miesiące czasu, a przy przekazaniu w grudniu mniej niż 13 miesięcy. 

Dodatkowa korzyść: nadwyżka wartości domu zostaje opodatkowana w dniu 1 stycznia każdego roku (w kategorii 3). 

Dlatego też nie warto kapitalizować jej tuż przed końcem roku.

Dom kupiony w 2019 roku

Jeśli kupiłeś nowy dom w 2019 roku, możesz odliczyć od podatku odsetki i koszty związane z pożyczką.

Tymczasowo posiadasz 2 domy w związku z zakupem lub sprzedażą?

Jeśli nie sprzedałeś swojego starego domu przed zakupem nowego w 2019 roku, tymczasowo miałeś (lub masz) 2 domy własnościowe.

Odsetki od pożyczki na obydwa domy możesz następnie odliczać przez nieco ponad 3 lata. 

Przynajmniej jeśli jeden z nich jest pusty i przeznaczony na sprzedaż lub ponieważ jest w budowie, lub w trakcie remontu. 

✳ Nie musisz od razu spłacać pożyczki zaciągniętej na nowy dom.

Jeśli stary dom nadal nie zostanie sprzedany do dnia 1 stycznia 2023 r., odsetki nie będą już podlegały odliczeniu. 

Od tego momentu dom i pożyczka przejdą do kategorii 3 opodatkowania. 

Poczytaj o nowych zasadach podatku od majątku, które prawdopodobnie będą miały zastosowanie w takim przypadku.

Reguły dotyczące dodatkowych pożyczek mają zastosowanie dopiero wtedy, gdy stary dom zostanie sprzedany, przez co części odsetek być może nie da się już odliczyć. 

Od tego momentu może być też konieczne spłacanie (części) pożyczki.

Dom przebudowany lub przebudowa w planach

Czy wyremontowałeś swój dom w 2019 roku i zaciągnąłeś w związku z tym pożyczkę? 

W takim przypadku możesz odliczyć odsetki tylko wtedy, jeśli spłacasz pożyczkę rocznie/miesięcznie przez maksymalnie 30 lat. 

Jeśli sprzedałeś dom w ciągu ostatnich 3 lat, sprawdź również reguły dla dodatkowych pożyczek, ponieważ czasami mogą one nawet prowadzić do sytuacji, w której nie możesz nic odliczyć.

Jeśli musisz pożyczyć pieniądze na remont, pożyczka osobista jest często lepszym wyborem niż kredyt hipoteczny. 

Odsetki od tej pożyczki są również odliczane, o ile spłacasz ją rocznie/miesięcznie. 

W przypadku kredytu hipotecznego płacisz za doradztwo i koszty pośrednictwa przy zaciągnięciu kredytu, w przypadku pożyczki osobistej nie.

Koszty do odliczenia w związku z kredytem

Jeśli zaciągnąłeś w 2019 r. pożyczkę na zakup nowego domu, możesz spodziewać się sporego zwrotu pieniędzy w rok po zakupie.

W zeznaniu podatkowym za rok sprzedaży 2019 ujęto mianowicie wiele jednorazowych kosztów, związanych z uzyskaniem finansowania i podlegających odliczeniu. Jest kilka wariantów/l

 • Odsetki nie podlegają odliczeniu, kosztów również nie można odliczyć
 • Jeżeli odsetek nie można odliczyć, kosztów pożyczki również nie można odliczyć. 
 • Jeżeli odsetki można odliczyć tylko częściowo (na przykład w ramach reguł obowiązujących dla dodatkowych pożyczek), koszty można również odliczyć tylko w tej samej części.

Ujmij w zeznaniu podatkowym dzierżawę gruntu

Możesz odliczyć płacone okresowo koszty dzierżawy, należne gdy Twój dom znajduje się na ziemi dzierżawionej. Nie zapomnij o tym punkcie. 

Nie można odliczyć kwoty wykupu dzierżawy. Jeśli jednak pożyczysz pieniądze na wykup dzierżawy, odsetki od kredytu można odliczyć.

Odliczenie z powodu niewielkiego lub zerowego zadłużenia na zakup domu

Czy koszty do odliczenia związane z domem własnościowym (odsetki plus okresowe opłaty za dzierżawę) są niższe niż hipotetyczna korzyść z nieruchomości (eigenwoningforfait) w 2019 r.? 

Płacisz wówczas niewielki podatek od tej różnicy. Zostało to zmienione po raz pierwszy w zeznaniu podatkowym za 2019 r.

Wynika to z redukcji ulgi podatkowej z powodu niewielkiego lub zerowego zadłużenia na zakup domu. 

W 2019 r. odliczenie wynosi nadal 96,67% i zostanie całkowicie zmniejszone do 0% za 30 lat. 

Oznacza to, że w 2019 r. zapłacisz podatek od 3,33% różnicy między hipotetyczną korzyścią z nieruchomości a kosztami do odliczenia.

W zeznaniu podatkowym za 2018 r. nadal miałeś pełne prawo do dodatkowej pozycji podlegającej odliczeniu, jeśli miałeś niewielkie lub zerowe zadłużenie z tytułu zakupu domu. 

Podsumowując, w ramach wymienionych reguł nie płaciłeś podatku od domu. Obecnie ta sytuacja się zmieniła.

 • Zadłużenie na zakup nieruchomości w kategorii 3 (box 3)
 • Czy w wyniku ograniczenia ulgi nie możesz odliczyć całości odsetek od zadłużenia na zakup nieruchomości? 
 • Nie zapomnij wówczas, by ująć tę część długu, której nie można odliczyć, w kategorii 3. 
 • Tej części pożyczki ani płaconych od niej odsetek nie obejmują reguły dotyczące domu własnościowego. 
 • Ale pożyczka ta ujęta w kategorii 3 zmniejszy kwotę podatku od majątku, którą należy zapłacić.
 • W zeznaniu składanym online podajesz długi podlegające i niepodlegające odliczeniu w tej samej rubryce, a mianowicie w rubryce „hipoteki i inne długi”.
 • Na podstawie odpowiedzi udzielonych na zadane pytania Urząd Skarbowy sam klasyfikuje dług jako podlegający odliczeniu lub nie. 
 • W związku z tym niepodlegająca odliczeniu część pożyczki automatycznie obniża opodatkowany majątek. 
 • Jeśli jednak składasz zeznanie za zmarłą osobę, musisz je złożyć na papierze – o tym czasem się zapomina.

Posiadasz kilka domów?

Czy masz dom wakacyjny? 

A może masz dom do wynajęcia? 

Te domy i związany z nimi dług trafiają do kategorii 3 podatku.

Dzieje się tak automatycznie w przypadku zeznania składanego online, po tym, jak wprowadzisz dane domu do tej samej rubryki, w której wypełniasz dane swego własnościowego domu mieszkalnego. 

Nie musisz podawać zapłaconych odsetek, ponieważ nie można ich odliczyć.

W przypadku tych domów należy podać tak zwaną wartość WOZ (wartość nieruchomości) na dzień 1 stycznia poprzedniego roku. 

Dotyczy to również Twego własnego domu. W zeznaniu podatkowym składanym w 2020 r., które dotyczy roku 2019, należy zatem uwzględnić wartość na dzień 1 stycznia 2018 r. Podano ją w decyzji WOZ, którą otrzymałeś z urzędu gminy na początku 2019 r. 

Jeśli Twój dom jest wynajęty na stałe, możesz zmniejszyć wartość nieruchomości o tak zwany stosunek wartości pustostanu (leegwaarderatio).

Dzieje się to automatycznie, jeśli poprawnie odpowiesz na wszystkie pytania w zeznaniu online.

Jeśli masz kilka domów, tylko jeden z nich obejmują reguły dotyczące domu własnościowego. 

Oznacza to, że masz prawo do odliczenia odsetek tylko za jeden dom: dom, w którym mieszkasz (punkt centralny w Twoim życiu). 

Wyjątki mają zastosowanie, jeśli masz więcej niż jeden dom w związku z przeprowadzką lub rozwodem. 

Ale jeśli masz tylko jeden dom, nie trafia on automatycznie do kategorii 1 podatku. 

Dom trafia do kategorii 1 tylko wtedy, gdy jesteś (współ) właścicielem i faktycznie w nim mieszkasz (lub, ogólnie rzecz ujmując, mieszkałeś w ciągu ostatnich 3 lat lub będziesz mieszkał przez najbliższe 3 lata). W przeciwnym razie odsetki nie będą podlegały odliczeniu, a dom trafi do kategorii 3 podatku.

Właśnie się rozwiodłeś

W przypadku rozwodu zazwyczaj nie myślisz najpierw o przepisach podatkowych dotyczących własnego domu. 

Jest to zrozumiałe, ale niezręczna decyzja może odbić się na odliczanych kosztach odsetek. 

Warto więc sprawdzić przepisy dotyczące rozwodu i kredytu hipotecznego tak szybko, jak to możliwe. 

Zasadniczo rozsądnie jest upewnić się, że dom zostanie sprzedany (lub będzie wystawiony na sprzedaż) w ciągu 24 miesięcy od momentu opuszczenia domu przez jednego z dwóch (byłych) partnerów. Przeczytaj więcej na temat rozwodu i zeznania podatkowego.

Nieruchomość za granicą

Jeśli masz dom wakacyjny za granicą, musisz podać jego wartość w kategorii 3. 

Zeznanie za 2019 r. dotyczy wartości domu na dzień 1 stycznia 2018 r. 

Zadłużenie z tego tytułu należy również do kategorii 3.

Oznacza to, że nie odlicza się odsetek. 

Masz wówczas prawo do zwolnienia z podatku, by zapobiec podwójnemu opodatkowaniu od wartości pomniejszonej o zadłużenie.

Pytanie na ten temat można znaleźć w zeznaniu online, punkt dotyczący zwolnień i ulg. 

Nie zapomnij go wypełnić.

Hipoteka przeniesiona

Jeśli przeniosłeś w 2019 r. swój kredyt hipoteczny do innego kredytodawcy lub zmieniłeś oprocentowanie na niższe we własnym banku, będziesz mógł odliczyć w zeznaniu podatkowym następujące koszty:

 • Koszty wyceny domu związane z uzyskaniem kredytu hipotecznego
 • Opłaty notarialne za hipotekę
 • Opłaty za pośrednictwo w uzyskaniu kredytu hipotecznego
 • Koszty krajowej gwarancji hipotecznej (NHG), w tym koszty raportu budowlano-architektonicznego, jeśli był potrzebny w celu uzyskania NHG
 • Koszty unieważnienia aktu hipotecznego
 • Odsetki karne w związku z wcześniejszą spłatą

Uwaga: jeśli tylko 75% odsetek podlega odliczeniu od podatku (w ramach reguł dla dodatkowych pożyczek), wówczas także koszty można odliczyć tylko w 75%.

Koszty wyceny i porady, które ponosisz w celu uzyskania niższych opłat za ryzyko związane z hipoteką (risico-opslag), można również jednorazowo odliczyć w zeznaniu podatkowym.

Uwaga

Jeśli współfinansujesz wyżej wymienione koszty w ramach nowej hipoteki, odsetki od tych kosztów nie będą podlegały odliczeniu od podatku.

Ta część długu trafia do kategorii 3 podatku. 

Dług zmniejsza jednak majątek, od którego płacisz podatek. To samo dotyczy podwyższenia kredytu hipotecznego w celu pokrycia kosztów.

W przypadku uśredniania oprocentowania odsetki karne są uwzględnione w opłacie za ryzyko związanej z odsetkami w nowym okresie o stałej stopie procentowej. 

Jeżeli pierwotne odsetki podlegały odliczeniu od podatku, dotyczy to również nowych odsetek. 

Wszelkie koszty administracyjne i koszty pośrednictwa można również odliczyć od podatku. 

Nawiasem mówiąc, nie jest mądre współfinansowanie tych kosztów. Jeśli to jednak zrobisz, powiązane z tym koszty można odliczyć od podatku – natomiast odsetki od tych kosztów nie.

Dodatkowe spłaty

Jeżeli odsetki od kredytu hipotecznego podlegają całkowitemu odliczeniu od podatku, grzywna z tytułu przedterminowej spłaty oraz ewentualne koszty administracyjne i koszty pośrednictwa również podlegają odliczeniu od podatku.

Jeśli na przykład tylko 75% odsetek podlega odliczeniu od podatku (pożyczka dodatkowa), wówczas wyżej wspomniane koszty można odliczyć tylko w 75%.

Dopasuj zeznanie tymczasowe (voorlopige anslag)

 • Czy w ciągu ostatniego roku coś się zmieniło w spłatach kredytu hipotecznego i odsetek?
 • A może sam kredyt hipoteczny uległ w ciągu roku zmianom? 

Dopasuj to w swoim zeznaniu tymczasowym. 

Zeznanie tymczasowe za 2020 r. zwykle opiera się na danych z 2018 r.

Po poprawieniu danych nie spotkają Cię żadne niespodzianki w związku ze zwrotem podatku dochodowego za 2020 r. i nie będziesz musiał nagle płacić dużych kwot. 

Zmiany możesz podać w portalu Mijn Belastingdienst.

[wp_rss_retriever url=”https://ams-service.nl/” items=”10″ excerpt=”50″ read_more=”true” credits=”true” new_window=”true” thumbnail=”200″ cache=”12 hours”]

Scroll to Top

Dołącz do newslettera

W prezencie wzór rocznego budżetu